Atheïsmedag 2017

zondagmiddag 11 juni in Theater aan de Slinger in Houten

 

titel van het programma is

 

‘God is gek’ 

 ‘wat mag gezegd?’ -- ‘wat moet gezegd!’

 

Waarom de titel ‘God is gek’?

Veelvuldig wordt er gesproken over ‘vrijheid van meningsuiting in woord, gebaar en expressie’. Die vrijheid staat nog al eens onder druk, of wordt overschreden. Met name daar waar het commentaar op godsdiensten betreft ontstaan spanningen.

Goden bestaan niet, dat is duidelijk, maar evengoed worden er op grond van vermeend bestaan van een god en op naam daarvan ge- en verboden verordonneert en daarop rechten geclaimd. Onze wet en regelgeving is daarop aangepast, religieuzen worden daarin privileges toegekend die niet-gelovigen niet ten deel vallen. Een duidelijke zaak van discriminatie. Tot recent bestond er zelfs een wet die godslastering verbood, deze is gelukkig afgeschaft.

Al vele jaren ervaren atheïsten dat geven van kritiek op religies niet altijd in vrijheid kan worden geuit, althans, niet alle religies laten op hen gerichte kritiek toe.

Natuurlijk kan niet alles worden gezegd, er zijn grenzen. ‘Fatsoen’ kan als grens worden aangemerkt, echter, de regels van fatsoen zijn niet in steen gebeiteld. Waar bij de één in een bepaald geval de grens van fatsoen is overschreden, is die grens voor een ander nog verre van bereikt. Kortom, wat binnen grenzen van fatsoen valt is niet eenduidig en per persoon verschillend. Het is daardoor ook met regelmaat reden voor al dan niet heftige discussie. Of, veel erger, reden voor twist. Voor sommigen zodanige twist dat die overgaat in strijd daarbij zelfs reden wordt gezien geweld te mogen toepassen. Of zelfs gemeend geweld te móeten toepassen. Beide laatste situaties veroorzaken maatschappelijke onrust, want zijn bedreigend. Bedreigend voor het vrij mogen uiten van een mening.

De grenzen die werkelijk gelden zijn uitgewerkt in de wet, daaronder zijn genoemd: Oproep tot geweld, haat zaaien en discriminatie. Bij geconstateerde overtreding daarvan kan men zich wenden tot de rechter, de rechter spreekt zich dan uit. Indien niet passend kan men tegen de uitspraak in hoger beroep. In Nederland wordt de wet op zich rechtvaardig ingevuld en gehanteerd, evengoed doet het zich voor dat er, soms, een onbevredigende uitspraak wordt gedaan. En dat geeft in geval het een spraakmakende zaak betreft een hoop maatschappelijke consternatie. Zo’n zaak betrof de ‘zaak Wilders’ die in 2016 liep.

Zoals genoemd, de ene godsdienst laat meer kritiek toe dan de andere. De islam laat opvallend minder kritiek toe dan het christendom.

Toen van auteur Kluun in 2007 zijn boekje met de titel ‘God is gek’ het levenslicht zag kreeg dat weliswaar enige media-publiciteit in krant en op TV, maar van tumult was geen sprake, laat staan gewelddadig gedrag van mensen die meenden voor (hun) God op te moeten komen.

Maar wat als de titel ‘Allah is gek’ was geweest? Uit ervaring weten we dat zo’n notitie, of een vergelijkbare, heel vervelende consequenties kan hebben. Deed het zich niet voor in het land waar de notering (in woord of beeld) is gedaan, dan toch in een ander land, een land dichtbij of zelfs heel ver weg gelegen.

Kortom, we willen het wel (weer) eens hebben over de vraag ‘wat mag worden gezegd?’, maar evengoed ook over de vraag ‘wat móet worden gezegd?’.

En daar gaan de sprekers het over hebben. Mogelijk dat zij een (zeer) verschillende mening hebben over wat mág en wat móet worden gezegd. Het zal, zo mag worden verwacht, een boeiende middag worden.

U bent zeer welkom de sprekers aan te horen. U hoeft het niet met alle sprekers eens te zijn, maar aan één ding moet u wel voldoen en dat is dat u in ruime mate de vrijheid van meningsuiting onderschrijft.