Atheïsmedag 2016 op zaterdag 18 juni 2016

Met trots organiseert het Atheïstisch Verbond samen met Floris van den Berg de

Atheïsmedag 2016

Welkom op het Feest van het Vrolijke Atheïsme met het Evangelie van de Rede!

Wie dacht dat atheïsten saai, zuur en serieus waren moet haar of zijn licht maar eens opdoen bij de daverende Atheïsmedienst op zaterdag 18 juni 68  (2016) [1] in de kathedraal van de rede, stadskasteel Oudaen in Utrecht. Te lang hebben atheïsten zich als gereformeerde kerkgangers zonder gezang gedragen. Atheïsme mag, nee moet, gevierd worden. Juist nu satire levensgevaarlijk blijkt is het belangrijk om vrolijk en satirisch te durven zijn. Om de duivelse domheid van mensen met een geloof op de hak te durven nemen en tegelijkertijd jezelf niet al te serieus te nemen. Atheïsme in humanistisch gewaad is de nieuwe boodschap. De blijde boodschap die de mens kan bevrijden uit de zelfgekozen kluisters van bijgeloof en dogma. Zonder religie kan het leven in vrijheid gevierd worden. Zelfs kijkend in de duistere leegte van de absurditeit van het bestaan, durven atheïsten de rollators van de geest weg te rollen en zelfstandig door het leven te gaan.

[1] Atheïstisch-humanistische jaarkalender die start bij de afkondiging van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens in 1948. Joden, moslims, christenen hebben elk hun eigen jaarrekening.  De UVRM jaarrekening kan door iedereen, gelovig of ongelovig, worden gedeeld. Dit is, in de woorden van Paul Cliteur, een uiting van moreel Esperanto.

 

Gelovigen, komt allen naar dit Lourdes Aan de Oude Gracht en zie of ook uw mentale doolhof ontrafeld bij het aanschouwen en ervaren van zoveel licht van de rede! Uw komst wordt uiteraard zeer gewaardeerd. Echter ...... God is dood, leve het atheïsme!

Eindelijk dan is de blijde boodschap van het evangelie van de rede te aanschouwen! Komt allen! Komt allen!

Datum: zaterdag 18 juni 68 (2016)
Locatie: Stadskasteel Oudaen, Oude Gracht 99, Utrecht
Aanvang: 13.00 uur (het programma begint stipt op tijd)
Inloop vanaf: 12.15 uur
Einde: 17.10 uur, met borrel na.
Entree aan de poort: € 12,50*; studenten: € 7,50*

*Aanmelden vóór 15 juni wordt aanbevolen (want vol is vol) en beloont met een heiligverklaring ter waarde van € 2,50 korting.
Aanmelden geschiedt door een bericht te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , daarin vermelden van naam, woonplaats en aantal personen. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u bericht voor akkoord en de betalingsgegevens.

 

Organisatie:
De Atheïsmedag wordt georganiseerd door het Atheïstisch Verbond in samenwerking met de vrolijke atheïst Floris van den Berg.

Informatie:
Meer openbaring te verkrijgen bij:

- Peter Waterdrinker, voorzitter a.i. Atheïstisch Verbond: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Floris van den Berg, freischwebende Verlichtingsfundamentalist: ......

Het Atheïstisch Verbond bekritiseert religie en de privileges van religie in de samenleving.  www.atheïstischverbond.nl.
 
Aanbod onheilige boeken
Er zal een aanbod liggen van blasfemische, onheilige boeken vol atheïstische propaganda. Doe hier alvast uw verjaars-, sinterklaas- en kerstinkopen! Auteurs Paul Cliteur, Ger Kraaij, Herman Reimes en Floris van den Berg zijn bereid pro deo hun boeken te signeren.

Liturgie

12.15-12.50 Inloop
12.50-13.00  Plaatsname & contemplatie. De ongeloofsgemeenschap luistert naar Imagine van John Lennon.

13.00–13.10 Ceremonie met credo van de UVRM door Dirk Metselaar, voorganger
13.10-13.20 Voorbede door Peter Waterdrinker, voorzitter a.i. Atheïstisch Verbond
13.20-13.40 Hagenpreek: De voorwaarden voor vrijheid. De opkomst van de 'modulaire mens' en de atheïstische samenleving' door Geerten Waling
13.40-13.50 Inquisitie van Waling
13.50-14.00 Schriftlezing Willem Vermaat over de noodzaak van moraal zonder god
14.00-14.20 Hagenpreek: Dap Hartmann
14.20-14.30 Inquisitie van Hartmann
14.30-14.50 Biecht van Paul Cliteur over Het Atheïstisch Woordenboek door Floris van den Berg
14.50-15.10 Biecht aan Dirk Metselaar van de schrijvers van de onheilige boeken van de boekenmarkt Ger Kraaij, Hemelse blunders & Herman Reimes, Van God los, maar dichter bij jezelf
15.10-15.50 Eucharistie & infame boekenmarkt, zonder autodafe!

LET OP: Het programma na de pauze begint ook stipt op tijd!

15.50-16.00 Biecht van Hans de Vries ( voorzitter Partij van de Rede) religievrij onderwijs aan Dirk Metselaar
16.00-16.10 Schriftlezing door Laetitia Houben
16.010-16.20  Heiligverklaring van Atheïst van het Jaar
16.20- 16.40 Hagenpreek: Rudi Schreijnders over Rudy Kousbroeks spot met het geloof
16.40- 16.50 Inquisitie van Schreijnders
16.50-17.00 Atheïstische getuigenis door Remco Stunnenberg
17.00-17.20 Daverend spektakel van de Rede – door Floris van den Berg
17.20-17.30 Zegening & reach out and touch
17.30-18.30 Bachanaal
18.30 – aeternitas Hellevaart

 

Dagvoorzitter is Dirk Metselaar [10 (1958)] is humanist en atheïst. Hij was de eerste stadsdichter van Deventer. Zijn voorbestemde route door het reformatorisch onderwijs wist hij tijdig af te buigen. Ter compensatie treedt hij dikwijls op als dagvoorzitter.

Over de pro deo voorgangers:

Floris van den Berg [25 (1973)] gelooft dat hij filosoof en dus atheïst is. Hij behoort tot een groep van orthodoxe en enigszins militante ongelovigen. Zijn werk is doordesemd met een missionair humanistische elan om zijn blijde boodschap van minder leed en meer geluk te verkondigen. Hij gelooft ook in het veganisme en dat iedereen dat moet aanhangen. Hij publiceerde o.a. Hoe komen we van religie af? Een ongemakkelijke paradox. Zijn meest recente werk is Beter Weten. Filosofie van het ecohumanisme.

Paul Cliteur [7 (1955)] is filosoof en heeft over bijna alles een mening. Hij is werkzaam als hoogleraar Encyclopedie van het Recht verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde meer boeken dan menigeen in het leven leest, over secularisme, ethiek, multiculturalisme, atheïsme en teveel om op te noemen. Met zijn recentste werk Het atheïstisch woordenboek dat hij schreef met Dirk Verhofstadt, komt hij uit de kast als een rechtgeaarde atheïst.

Dap Hartmann [12 (1960)] gelooft niet in astrologie, maar in de astronomie. Hij is universitair hoofddocent Innovation & Entrepreneurship aan de TU Delft. Hij is auteur van Atlas of Galactic Neutral Hydrogen, Kennis in een Notendop, The Cyclic Nature of Innovation. Connecting Hard Sciences with Soft Values, en Managing Technology Entrepreneurship and Innovation, en samensteller van De Armen van de Inktvis. Momenteel werkt hij aan een boek klassieke muziek na 1900.

Laetitia Houben [44 (1992)] studeert Encyclopedie en Filosofie van het Recht aan het bolwerk van vrijheid, de Universiteit Leiden. Ze is geïnteresseerd in mensenrechten, secularisme en morele autonomie. Ze gelooft dat zij zich uit durft te spreken als atheïst.

Rudy Schreijnders [2 (1950)] gelooft dat hij literatuurhistoricus is. De essays van Rudy Kousbroek zijn al sinds zijn jeugd belangrijk voor hem geweest: ze hebben hem geleerd kritisch tegenover de in de mode zijnde ideologieën te staan en tegen de stroom in te durven zwemmen. Ze hebben hem ook geholpen bij het ontwikkelen van een atheïstische levenshouding. Hij hoopt dit jaar een proefschrift af te ronden aan de Universiteit voor Humanistiek waarin hij de essays van Michel de Montaigne, Multatuli en Rudy Kousbroek een welverdiende plaats geeft in de humanistische tradities.

Remco Stunnenberg [23 (1971)] is journalist en fotograaf. Hij is een bevlogen activist voor een betere wereld voor mensen en andere dieren. Hij is een passievolle rationalist die niets moet hebben van de fabeltjes van religie en de excuses die mensen hebben om voor hun morele verantwoordelijkheid en voor de waarheid weg te lopen.

Willem Vermaat [43 (1991)] heeft de christelijke boodschap van zijn opvoeding uit zijn winkelwagentje gehaald en heeft de religie der rede omhelst. Hij studeerde milieuwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en is er thans verbonden als docent. Hij doceert onder meer milieufilosofie en dierethiek. Met evenveel rede is hij zowel atheïst als veganist.

Hans de Vries [7 (1955)] gelooft dat hij als vrijdenkende atheïst agogisch de mensen kan voorgaan in de religie van de rede; Als pastoor van de orde van de atheïstisch seculieren, de Partij voor de Rede, streeft hij er na een religieus neutrale samenleving te stichten. In 2017 zal hij als onderwijssocioloog na een eeuw met een boekpublicatie het licht laten stralen over de nieuwe seculiere onderwijskerk vrij van dogma’s.

Geerten Waling [38 (1985)] gelooft dat hij historicus en publicist is. Hij is onder meer co-auteur van het boek De geboortepapieren van Nederland (2014). Hij promoveerde op het boek 1848 - Clubkoorts en revolutie. Democratische experimenten in Parijs en Berlijn. Momenteel is hij verbonden als postdoc onderzoeker aan de Universiteit Leiden.

auteurs:

Ger Kraaij [7 voor UVRM (1941)] is journalist. Hij is klassiek gereformeerd opgevoed, inclusief een schuldgevoel van hier tot Tokio. Hij is overtuigd humanist. Als je met deze wereld goed omgaat, zit het met die eventuele andere werkelijkheid ook goed. Als je met deze naaste goed omgaat, zit het met wie of wat er eventueel achter die naaste zit ook goed. Als je van dit leven iets knaps maakt zit het met een eventuele na-bestaan ook wel goed. Zo hoef je je nooit zorgen te maken. Hij is auteur van het boek Hemelse blunders.

Herman Reimes [15 voor UVRM (1933)] voelde zich van jong af sterk betrokken bij een leefbare wereld en een mondige samenleving. Na zijn pensionering is hij begonnen om zijn kritische denkbeelden over milieubehoud, religie en atheïsme op te schrijven. Zijn boeken over atheïsme geven een duidelijk beeld van de psychologische betrekkingen  achter de ontvankelijkheid voor het geloof. Zelfkennis en waarheidsdrang daarentegen vormen de basis voor een realistische levensbeschouwing zónder de illusie van en religie. Zijn meest recente boek is Van God los, maar dichter bij jezelf.