Reactie op een stuk van dhr. R. Wibier in de Volkskrant (reactie 1)

Reactie op een stuk van dhr. R. Wibier in de Volkskrant (reactie 1)

In Opinie & Debat van 26 juli vindt Reinout Wibier mij, trots lid van het Atheïstisch Verbond, beperkt en oppervlakkig. Hij ziet godsdienst daarentegen als iets positiefs. Godsdienst is in mijn ogen (ontleend aan Rudy Kousbroek) juist een bron van discriminatie, schijnheiligheid, seksisme en meten met twee maten. Met het geloof halen we de achterlijkheid in huis. Het doel is mensen namelijk wat op de mouw te spelden (zoals eeuwig leven of valse troost) en afstand doen van eerlijkheid, eigenwaarde en zelfstandigheid.

De wetenschap is verantwoordelijk voor de uitvinding van de penicilline, het poliovaccin of de pokkeninenting, zaken die miljoenen mensen het leven hebben gered. Wat stelt de religie daar tegenover? De geneesheren in Rome die dit soort inentingen bij wet wilden invoeren, werden tegengewerkt door Paus Leo XII (1760-1829). De paus vond dat men in deze boze tijd, nu zo weinig mensen in de hemel kwamen, de kinderen het sterven niet mocht beletten.
Rudy Kousbroek heeft zich afgevraagd waarom de intuïtie van gelovigen altijd de verkeerde kant uit werkt, altijd in het nadeel van mensen: tegen vaccinaties, tegen onderwijs voor meisjes, tegen geboortebeperking, tegen hygiëne en tegen emancipatie. Volgens hoogleraar privaatrecht Reinout Wibier bestaan er verschillende vormen van waarheid. Het motto van de universiteit van Tilburg is: understanding society. Misschien handig als ze hun hoogleraren een cursus wetenschapsfilosofie aabieden. Een grotere diskwalificatie als wetenschapper heb ik nog niet eerder gelezen.
Als atheïst ben ik liever beperkt, oppervlakkig en zelfs onverdraagzaam dan dat ik mij iets gelegen laat liggen aan een religie.

Rudy Schreijnders
Promovendus Universiteit voor Humanistiek