Doelstellingen van het Atheïstisch Verbond

Doelstellingen

Hieronder treft u de doelstellingen van het Atheïstisch Verbond. Deze tekst maakt deel uit van de verenigingsstatuten.

Doelstellingen van het Atheïstisch Verbond en hoe die te bereiken

Het Atheïstisch Verbond stelt zich ten doel het atheïstisch en seculier stemgeluid een plaats te geven in de samenleving en in brede zin op te komen voor het humanistisch gedachtegoed.

Het Atheïstisch Verbond wil dit bewerkstelligen door:

 • allen te verenigen die met het beginsel van het atheïstisch gedachtegoed instemmen;
 • een middelpunt te zijn voor verdieping, verbreiding en verdediging van de atheïstisch-humanistische levensovertuiging;
 • een platform te bieden om in georganiseerd verband initiatieven te ontplooien;
 • het initiëren van maatschappelijke discussies over vrijheid van eigen invulling van leven en sterven;
 • activiteiten te ontwikkelen, of deel te nemen aan activiteiten van anderen, welke bijdragen aan een samenleving van mensen die zich hun verantwoordelijkheid voor zichzelf, hun medemens, de natuur en die samenleving bewust zijn;
 • het bewerkstelligen van een seculiere staat/overheid (strikte scheiding van staat en kerk);
 • er voor te pleiten dat de (grond)wet vrij is van artikelen die religies een bijzondere positie toekennen;
 • te pleiten voor uitsluitend openbaar onderwijs;
 • vraagbaak te zijn voor derden en hen uitleg te geven over het atheïstisch gedachtegoed;
 • diegenen te ondersteunen die worstelen met geloofstwijfel;
 • gevraagd en ongevraagd naar buiten te treden om het atheïstisch gedachtegoed kenbaar te maken;
 • een fonds in te stellen om daarmee het uitdragen van het atheïstisch gedachtegoed te bekostigen en initiatieven te ontplooien van diverse maatschappelijke en sociale aard.