Het logo

De vijf rondjes in het logo van het Atheïstisch Verbond symboliseren de ‘atheïst’, maar tonen tevens de diversiteit van de atheïstische mens. De rondjes zijn weliswaar allemaal ongeveer rond van vorm maar toch ook weer niet precies gelijk. Daarbij verschillen ze duidelijk in kleur. De rondjes beelden hiermee uit dat atheïsten dezelfde overtuiging hebben, namelijk het niet-geloven in een god of goden, maar als individu verschillend zijn.

De overlappende rondjes symboliseren de atheïst die als mens veel overeenkomsten heeft met anderen. Het solitair staande rondje staat voor andersdenkenden. De verschillende kleuren geven aan dat atheïsten een bonte verzameling van vrijdenkende individuen zijn, daaronder zelfs ‘grijze muizen’. Al deze individuen leven op één en dezelfde aardbol, het grotere gele rondje.

Je kunt in de rondjes ook keien zien. Keien, een zeer hard materiaal, vinden hun oorsprong in een ver verleden en zijn op natuurlijke wijze ontstaan (evolutie). Daarmee toont het logo dat atheïsme een heel lange geschiedenis heeft maar vooral ook een keiharde realiteit betreft.