Werving

Financiële armslag wordt gerealiseerd middels inkomsten uit lidmaatschapgelden, verkopen van promotiemiddelen, inzamelingen en zo mogelijk donaties. Aan het ondernemen van initiatieven zijn nogal eens kosten verbonden. Daarom zal het Atheïstisch Verbond een AV-actiefonds instellen waaruit maatschappelijke initiatieven kunnen worden bekostigd. Dit kunnen eigen initiatieven zijn maar evenzo kunnen initiatieven van anderen worden ondersteund. Ook zullen uit het AV-actiefonds acties ter verdediging en uitdragen van het atheïstisch gedachtegoed worden bekostigd.

Om bekendheid te vergaren moet bekendheid worden gerealiseerd. Dat kan op veel manieren. Eén daarvan is ‘reclame’ maken voor het Atheïstisch Verbond om de aandacht te vestigen op het bestaan ervan. De eerste stap die het Atheïstisch Verbond hierin zet is het opzetten van een ‘winkel’ waarin 'reclameproducten' zijn te verkrijgen. Eén van de producten is een sticker met het logo en een cryptische tekst. Opgelost geeft die tekst het uitgangspunt van het Atheïstisch Verbond helder weer (zie hier).

Het Atheïstisch Verbond meent dat de weergegeven tekst van dien aard is dat deze geen negatief-provocerend effect in zich heeft, maar wel duidelijk het uitgangspunt van het atheïsme weergeeft. Deze tekst zal op meerdere manieren toegepast kunnen worden zodat het Atheïstisch Verbond hierin herkenbaar wordt. Om de sticker breed in te kunnen zetten wordt deze in een aantal maten uitgegeven. De stickers zijn in de Atheïstisch Verbond-winkel te bestellen.