Netwerk

Het Atheïstisch Verbond stelt zich ten doel een netwerk te realiseren om zo een functie te vervullen op sociaal-maatschappelijk terrein. Daar zijn diverse invullingen voor te bedenken. Eén van de initiatieven is het realiseren van aanspreekpunten. Deze zouden over het land verspreid moeten worden en kunnen diverse functies vervullen. Een voorbeeld hierin is een aanspreekpunt voor hen die worstelen met geloofstwijfel en daar over willen praten of corresponderen.