Waarom 50-plussers zicht thuis zouden kunnen voelen bij het Atheïstisch Verbond

Wie goed om zich heen kijkt om te bepalen hoe het zit met betrokkenheid bij geloof en kerk, die zal merken dat juist in de leeftijdscategorie 50-plus er veel mensen zijn die in een soort niemandsland verkeren. Velen van hen hebben jaren vertoefd in de kerk van hun kindheid, maar zijn er nu op een of andere manier van vervreemd geraakt.

Het is de generatie die in volle bewustheid de ontkerkelijking hebben meegemaakt en nog meemaakt. Die de ontmythologisering van het geloof hebben doorvoeld, die bekend werden met Nietsches ‘God is dood’. We zijn bekend geworden met de evolutietheorie, ontdekt in de negentiende eeuw, maar goeddeels bewezen in de twintigste eeuw. We kunnen praktisch elke avond via wetenschappelijk geïnspireerde zenders als National Geografic en Discoverychannel zien hoe de wereld waarin we leven en het heelal waar we een nietig onderdeeltje van zijn, zijn ontstaan.

Dat heeft gemaakt dat veel 50-plussers het niet meer zo goed weten, of het helemaal niet meer weten. Veel van hun leeftijdgenoten dringen het zoeken naar antwoorden vaak naar de achtergrond, als niet meer relevant. Maar ergens diep binnenin knaagt er vaak toch een onprettig gevoel van gemis. Gemis van het zekere en het bekende. En sommigen gaan op zoek naar antwoorden, naar een weg hieruit. Onder andere voor deze mensen wil het Atheïstisch Verbond een middel zijn. Een middel om op zoek te kunnen gaan naar antwoorden en een plek waar antwoorden deels te vinden zijn. Dat is een belangrijke doelstelling van het Verbond.

Daarnaast wil het Verbond dat niet meer de kerk (of welke andere religie ook) in het midden van het dorp staat, maar de mens zelf. Immers het gaat om hem, het gaat om ons. Het gaat om ons leven en onze vragen. Het Atheïstisch Verbond streeft naar een seculiere staat, waarin de plaats voor gelovenden en niet-gelovenden even groot is. Waar de ene groep niet (meer) zijn ethische regels dwingend oplegt aan de andere groep. Mensen die de vijftig zijn gepasseerd zijn kunnen daar vaak niks mee en willen dat ook niet meer. Daarom spreekt het Atheïstisch Verbond 50-plussers vaak erg aan.

http://www.seniorenkrantgroningen.nl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=17&Itemid=98