Wereld Darwin Dag 12 februari, Ommelander Courant

Darwin Dag is een internationale feestdag ter ere van wetenschap en humaniteit die elk jaar gehouden wordt op de geboortedag van Charles Darwin de bedenker van de evolutieleer. Hij beschreef als eerste, met wetenschappelijke precisie, de biologische evolutie door natuurlijke selectie. Darwin ontdekte dat alle soorten van leven op onze aarde zich ontwikkelde door zich voortdurend aan te passen aan de omgeving. Zo ontwikkelden zich vissen via amfibieën tot op land levende dieren waaronder ook de zoogdieren, waaruit uiteindelijk de mensen ontstonden. En vanuit soorten wilde planten uiteindelijke allerlei soorten van graan, waar wij ons mee kunnen voeden.
Sinds de evolutieleer weten en begrijpen we veel meer over ons ontstaan en over de vraag waarom we zijn zoals we zijn.
Omdat deze ontdekkingen van Darwin een groot voorbeeld is van wetenschap wordt de Darwin Dag ook gevierd om de dankbaarheid uit te drukken voor de enorme ontwikkeling van wetenschappelijke kennis die, verkregen door menselijke nieuwsgierigheid en vindingrijkheid, heeft bijgedragen aan de vooruitgang van ons bestaan.

Op Darwin Dag houdt, de mede door een Westeremder opgerichte vereniging, het Atheïstisch Verbond haar eerste jaarvergadering. Leden vanuit het hele land komen samen om onder andere te bespreken hoe de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek meer kan bijdragen aan de kwaliteit van leven. Verspreiding van kennis is sinds mensenheugenis een van de sterkste krachten geweest in het ontmaskeren van allerlei bijgeloof die op hun beurt leidden tot onderlinge strijd, soms op leven en dood, onder de aanhangers van de diverse vormen van bijgeloof. We zien dat tot op de dag van vandaag om ons heen.
In tegenstelling tot bijgeloof is wetenschap geen religie, maar een stelsel van proefondervindelijke bewijzen van theorieën. Wetenschappers werken hard om steeds weer nieuwe ontdekkingen te doen, bijvoorbeeld in de medische wetenschap of in de voedingsindustrie. Een goede reden om daar jaarlijks eens bij stil te staan.