Vroeger dominee, nu tegen bekering. De Volkskrant

De Volkskrant, 12februari 2011

Van onze verslaggeefster
Karin Sitalsing
GRONINGEN

Vroeger dominee, nu voorzitter van het Atheïstisch Verbond. Zaterdag spreekt Rolf Venema in Harderwijk zijn leden toe op de eerste jaarvergadering van het verbond. Op 12 februari – Wereld Darwin Dag.
Het verbond kwam voort uit onvrede. Niet met religie op zich, benadrukt Venema. ‘Iedereen heeft recht op zijn eigen overtuiging, maar niet het recht om die overtuiging op te leggen aan een ander. Mensen zouden hun overtuiging voor zich moeten houden, gewoon, thuis, in de privésfeer, en er niet de maatschappij mee belasten.’
En dat gebeurt wel, zegt de voorzitter. Neem de politiek. ‘We hebben al sinds 1814 regeringen die ons dingen opleggen vanuit een christelijke ideologie. Politiek hoort seculier te zijn. Partijen als het CDA en de ChristenUnie horen helemaal niet te bestaan. Levensbeschouwing is een persoonlijke keuze, niet iets dat je bij meerderheid kunt opleggen.’
De voorbeelden zijn talrijk, vervolgt de voorzitter. Zo staat op onze euromunt ‘God zij met ons’, terwijl veel mensen daar niet om gevraagd hebben. Krijgen we halalvoedsel opgedrongen, zonder dat we dat weten en dus een keuze hebben. Moeten scholen dicht omdat christelijke ouders weigeren hun kind naar de openbare school te sturen, en andersom. ‘Het is eng om te zeggen, maar ik ben het met Wilders eens dat de islam een ideologie is. Alleen: hij verzuimt te zeggen dat het christendom ook een ideologie is.’
Zijn eigen ommekeer kwam langzaam, vertelt Venema. Al tijdens zijn studie theologie rezen twijfels. Waarom dat onderscheid tussen mannen en vrouwen? En hoezo, homoseksualiteit zondig? Die mensen zijn toch gewoon verliefd? Hij oogstte woede met zijn scriptie, waarin hij betoogde dat homo’s geaccepteerd zouden moeten worden. Toch kon Venema blijven werken als dominee – gemeenten bepalen hun eigen beleid. Toen hij uiteindelijk definitief afhaakte, was hij wegens ziekte niet meer aan het werk.
‘Binnen in zo’;n cirkel ben je vooringenomen – je kijkt van binnen naar buiten, nooit andersom. Ik deed dat wel. Ik ging nadenken en concludeerde dat zo’n onzinnig boek een wel heel magere basis is voor een ideologie rondom iets, waarvan je het bestaan niet kunt aantonen.’
 

Reacties   

+1 #1 A.M. van der Veeer 22-04-2011 09:10
Den Helder, 22-04 2011

Naar aanleiding van het VK-artikel van 12-02 2011 een reactie.

Van het atheistisch verbond kende ik het bestaan niet. Bij het lezen van genoemd artikel herkende ik paralellen met de bevindingen van de heer Venema en van mijn vroegere leven en opvoeding. Erg prettig om uit de krant te ervaren dat er mensen bestaan met een heldere kijk op sociaal, politiek- en religieuze gerelateerde onderwerpen.

Nog altijd heb ik een prettige band met de voorganger van de (christelijke) gemeente waarvan ik mij circa 20 jaar geleden uitgeschreven heb. Mijn motivering om dit te doen werd door dezelfde man zeer positief ontvangen en ik kreeg op mijn geschreven motivering van hem dan ook een uitgebreidde (hand) geschreven reactie terug. Hij toonde hierin een groot respect voor mijn keuze om geheel met religie te breken.

Mijn keuze hiervoor komt voort uit het op geen enkele wijze kunnen rijmen dat religieuze organisaties zich (durven te) bemoeien met mijn persoonlijk wel en wee.
Ik kan niet accepteren dat er mensen zijn die spreken uit Gods naam. Welke god dan ook. Het is in mijn optiek dan ook helemaal de limit dat deze mensen zich ook nog met hun overtuiging in het sociale- en politieke vlak bewegen en daar andersdenkenden mee lastigvallen.
20 jaar na dato kom ik er steeds meer achter dat ik waarschijnlijk een atheist ben. Het artikel wees mij hierop, ik heb het mij eigenlijk nooit zo gerealiseerd.

Arthur van der Veer
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen