Wat is het AV-actiefonds?

Het Atheïstisch Verbond heeft een AV-actiefonds ingesteld. Met behulp van dit fonds kunnen aan atheïsme gerelateerde sociaal-maatschappelijke initiatieven worden bekostigd. Dit kunnen eigen initiatieven zijn, maar evenzo kunnen daaruit ook door anderen geïnitieerde initiatieven worden ondersteund. Ook zal het AV-actiefonds worden benut om acties ten behoeve van het atheïstisch gedachtegoed mee te betalen, zoals bijvoorbeeld brochures en andere pr-acties.
De financiële middelen voor het fonds zullen worden verkregen door een afgesproken deel van de lidmaatschapkosten daarvoor aan te wenden (zie lidmaatschap). Daarnaast wordt het fonds gevoed door donaties en inkomsten uit de verkoop van publiciteitsmateriaal.