Godslastering is noodzakelijk

Godslastering is noodzakelijk

Binnen een week zijn er twee gevallen van godslastering in de publiciteit gekomen:  acteur en presentator Stephen Fry wordt in Ierland vervolgd, en de Indonesische gouverneur Ahok is tot twee jaar cel veroordeeld, beiden wegens blasfemie. Ook in Europa wordt godslastering hier en daar nog steeds als een misdaad gezien. En dat terwijl godslastering juist terecht is. God verdient het om gelasterd te worden.
Veel van Gods misdaden worden in de Bijbel beschreven. Neem de Zondvloed: de hele wereldbevolking werd, op de familie van Noach na, uitgeroeid omdat de mensheid God niet eerde.
Maar het gruwelijkste dat God gedaan heeft, vond plaats ná de zogenaamde zondeval.

Adam en Eva werden, nadat God hen geschapen had, door Hem rondgeleid in het Aards Paradijs. Hij was de eerste andere persoon met wie zij kennismaakten. Hij liet ze alle bomen zien, wees op één speciale boom en zei: "Van alle bomen moogt gij eten, maar van deze boom moogt gij niet eten."
Een toelichting werd niet gegeven. Het was een verbod om een overtreding uit te lokken.
Even later, als Eva naar die boom staat te kijken, komt er een slang aangewandeld – de slang was toen immers nog niet veroordeeld tot het kruipen door het stof – en stelt Eva voor er toch van te eten. Eva denkt na: de een zegt dit, de ander dat, wie heeft gelijk? Zij plukt een vrucht – laten we die vrucht voor het gemak maar een appel noemen – neemt er een hap van en zegt tegen Adam: "Dit is ook lekker, proef maar." Adam doet dat. God is razend.
In geen enkel beschaafd land wordt een kind bestraft voor wat de ouders doen, althans officieel niet. Het Koninkrijk Gods behoort niet tot de beschaafde landen. Alle nakomelingen van de eerste mensen worden bestraft met de erfzonde. De mensheid heeft geen erfzonde begaan, maar kreeg die door God opgelegd.
God deelt verschillende straffen uit, maar de ergste is wel deze: "De last van uw zwangerschap zal Ik verzwaren."
Toen de mens rechtop ging lopen, bracht dat vele voordelen met zich mee, maar ook een groot nadeel: de geboorte van een kind werd veel moeilijker, maar ware gelovigen vinden dat dat het gevolg is van Eva's gedrag. Voor straf heeft de oneindig goede en barmhartige God voor alle vrouwelijke nakomelingen van Eva het baren zeer pijnlijk en vaak levensgevaarlijk gemaakt. Miljoenen vrouwen zijn in het kraambed gestorven door de wil van God, of, zoals ik het zie: voor de lol van God.
Van alle gruweldaden die God op Zijn geweten heeft, vind ik deze wel het ergste.
Toch toont God zich barmhartig. Na 4000 jaar vrouwenmoord zendt Hij Zijn Zoon om de wereld te verlossen. Waarom eigenlijk? Als God vond dat de mensheid, en met name de vrouwelijke helft daarvan, genoeg geleden had, had Hij toch gewoon kunnen zeggen: "Ik vergeef u. Zand erover." Maar dat deed Hij niet. Zijn Zoon moest sterven aan het kruis om namens de mensheid te boeten voor het eten van die ene appel. Miljoenen dode moeders en baby's plus één kruisdood. Dat alles voor één appel. Nooit is er zo'n disproportioneel vonnis geveld. Geen enkele menselijke dictator heeft ooit zoiets kunnen bedenken.
Maar goed, we zijn nu verlost. Gelukkig maar. Nooit is er na Jezus' dood dus meer een vrouw in het kraambed gestorven, want God heeft nu uiteraard de last van de zwangerschap verlicht. Vreemd genoeg zijn er maar weinig vrouwen die dat kunnen beamen.
ik vind het ongelofelijk dat miljarden mensen in deze God geloven terwijl ze in de Bijbel, waarop hun geloof gebaseerd is, kunnen lezen wat voor een grote schurk God is. Hij is het gruwelijkste monster dat ooit is beschreven. Deze God moet niet geëerd worden, maar gelasterd. Hij verdient het.

Jan van der Werff