Lid worden van het Atheïstisch Verbond

Als u zich kunt vinden in waar het Atheïstisch Verbond voor staat, zou het mooi zijn als u zich zou aanmelden als lid. Hoe meer leden, des te meer gewicht het Atheïstisch Verbond in de schaal kan leggen. Om de drempel om lid te worden zo laag mogelijk te houden is gekozen voor twee lidmaatschapopties, namelijk de mogelijkheid van basisleden en steunleden.

Basislidmaatschap.
Als basislid ondersteunt u financieel het Atheïstisch Verbond en daarmee versterkt u de atheïstische ‘stem’. Hoe meer leden, hoe meer stem. De kosten van het basislidmaatschap bedragen € 12,- per jaar.

Steunlidmaatschap.
Als steunlid ondersteunt u net als basisleden het Atheïstisch Verbond en versterkt u de atheïstische ‘stem’, maar tevens ondersteunt u het AV-actiefonds.
De hoogte van het steunlidmaatschap bedraagt € 35,- per jaar. Dit bedrag wordt administratief opgedeeld in de € 10,- basislidmaatschapkosten en een bedrag van € 25,- om het AV-actiefonds van financiële middelen te voorzien.

Duur van het lidmaatschap.
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Van aanmeldingen die vanaf 1 november van het jaar worden gedaan geldt het lidmaatschap tevens voor het jaar er op volgend.

Opzeggen van lidmaatschap zal minimaal een maand vóór het eind van het jaar schriftelijk of per mailbericht moeten worden gedaan.

Lage lidmaatschapskosten
De lidmaatschapkosten kunnen laag blijven omdat bestuurs- en verenigingsleden kosteloos inspanning verrichten. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden indien nodig vergoed. 
Het contact met de leden zal voornamelijk verlopen via e-mailcommunicatie, dat houdt eveneens de kosten laag. Dat de basis-lidmaatschapskosten laag zijn is een bewuste keus. De hoogte van het lidmaatschapsgeld mag namelijk geen beletsel zijn om lid te worden.

Wat mag u voor uw lidmaatschap verwachten?
Om te beginnen de inzet van het bestuur van het Atheïstisch Verbond en anderen waardoor uw atheïstische stem wordt gehoord. Met uw lidmaatschap onderstreept u uw atheïstische belangen. Ook ontvangt u de immateriële opbrengst uit het gezamenlijk lid zijn van een belangenclub. Op den duur hoopt het bestuur dat er door de invloed van het Atheïstisch Verbond veranderingen optreden in de maatschappij waar we allemaal baat bij hebben. Daarbij geldt uiteraard: hoe meer leden, des te luider de atheïstische stem. U mag ook zelf initiatieven aandragen bij het bestuur. Hoe meer ideeën hoe beter.
Voorts ontvangen de leden een nieuwsbrief. Deze zal via e-mail worden verzonden. De frequentie van verschijning is nog niet bekend. Voorlopig zal dat vier keer per jaar zijn, of zo veel vaker als nodig is.

Actie.
De kracht van de vereniging het Atheïstisch Verbond is afhankelijk van het aantal leden. Om meer leden te krijgen zullen inspanningen moeten worden verricht. Om te beginnen zou u zich d.m.v. onderstaand inschrijfformulier kunnen aanmelden als lid!

Lidmaatschap Atheïstisch Verbond

Naam*
!!!

Adres*
!!!

Postcode*
!!!

Woonplaats*
!!!

E-mailadres*
!!!

Bevestig e-mail adres*
Vul a.u.b. uw email adres nogmaals in.

Uw lidmaatschap*

!!!

Uw opmerkingen
Please let us know your message.

Voorwaarden*
!!!

  • •Ik onderschrijf de atheïstische levensovertuiging en hetgeen het Atheïstisch Verbond zich ten doel stelt. Ik accepteer een onmiddellijk lidmaatschaps-royement in geval blijkt dat ik niet aan bovenstaande voldoe.

Neem de cijfers over *
Neem de cijfers over
VernieuwInvalid Input

;